Download Músicas Jay Chou

Qi Li Xiang [Orange Jasmine]
Jay Chou Qi Li Xiang (Orange Jasmine)

Musica do Cantor: Qi Li Xiang (Orange Jasmine)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Faraway [feat. Fei Yu-ching]
Jay Chou Faraway (feat. Fei Yu-ching)

Musica do Cantor: Faraway (feat. Fei Yu-ching)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3
Compositor: Vincent Fang, Jay Chou

Download da música

Ba Wo Hui Lai Le
Jay Chou Ba Wo Hui Lai Le

Musica do Cantor: Ba Wo Hui Lai Le
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Sound Of Rain
Jay Chou Sound Of Rain

Musica do Cantor: Sound Of Rain
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Qing Hua Ci
Jay Chou Qing Hua Ci

Musica do Cantor: Qing Hua Ci
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Wife
Jay Chou Wife

Musica do Cantor: Wife
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Ban Dao Tie He [Iron Box Of An Island]
Jay Chou Ban Dao Tie He (Iron Box Of An Island)

Musica do Cantor: Ban Dao Tie He (Iron Box Of An Island)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Wan Mei Zu Yi [Perfection]
Jay Chou Wan Mei Zu Yi (Perfection)

Musica do Cantor: Wan Mei Zu Yi (Perfection)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Zuei Hou De Zhan Yi [Final Battle]
Jay Chou Zuei Hou De Zhan Yi (Final Battle)

Musica do Cantor: Zuei Hou De Zhan Yi (Final Battle)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

San Nian Er Ban [Year 3 Class 2]
Jay Chou San Nian Er Ban (Year 3 Class 2)

Musica do Cantor: San Nian Er Ban (Year 3 Class 2)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Piao Yi [Drifting]
Jay Chou Piao Yi (Drifting)

Musica do Cantor: Piao Yi (Drifting)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3
Compositor: Composer: Jay Chou/ Lyricist: Vincent Fong

Download da música

Wo Niu
Jay Chou Wo Niu

Musica do Cantor: Wo Niu
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Perfectionism
Jay Chou Perfectionism

Musica do Cantor: Perfectionism
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Ai Wo Bie Zhou
Jay Chou Ai Wo Bie Zhou

Musica do Cantor: Ai Wo Bie Zhou
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Shi Jie Mo Ri
Jay Chou Shi Jie Mo Ri

Musica do Cantor: Shi Jie Mo Ri
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Nuo Fu [Coward]
Jay Chou Nuo Fu (Coward)

Musica do Cantor: Nuo Fu (Coward)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Shuang Dao [Double Blades]
Jay Chou Shuang Dao (Double Blades)

Musica do Cantor: Shuang Dao (Double Blades)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Fen Lie
Jay Chou Fen Lie

Musica do Cantor: Fen Lie
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

An Jing
Jay Chou An Jing

Musica do Cantor: An Jing
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Wu Shuang
Jay Chou Wu Shuang

Musica do Cantor: Wu Shuang
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Hei Se You Mo [Black Humour]
Jay Chou Hei Se You Mo (Black Humour)

Musica do Cantor: Hei Se You Mo (Black Humour)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Ban Shou Ren [The Orcs]
Jay Chou Ban Shou Ren (The Orcs)

Musica do Cantor: Ban Shou Ren (The Orcs)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Luan Wu Chun Qiu [Chaotic Dance Spring Autumn]
Jay Chou Luan Wu Chun Qiu (Chaotic Dance Spring Autumn)

Musica do Cantor: Luan Wu Chun Qiu (Chaotic Dance Spring Autumn)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Niang Zi [Wife]
Jay Chou Niang Zi (Wife)

Musica do Cantor: Niang Zi (Wife)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Zai Xi Yuan Qian
Jay Chou Zai Xi Yuan Qian

Musica do Cantor: Zai Xi Yuan Qian
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Mai Ya Tang
Jay Chou Mai Ya Tang

Musica do Cantor: Mai Ya Tang
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3
Compositor: não sei

Download da música

Ren Zhe
Jay Chou Ren Zhe

Musica do Cantor: Ren Zhe
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Ye Qu [Nocturnes]
Jay Chou Ye Qu (Nocturnes)

Musica do Cantor: Ye Qu (Nocturnes)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Qing Tian [Cloudless Day]
Jay Chou Qing Tian (Cloudless Day)

Musica do Cantor: Qing Tian (Cloudless Day)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Zhi Zhan Zhi Shang [The Youth That Ends War]
Jay Chou Zhi Zhan Zhi Shang (The Youth That Ends War)

Musica do Cantor: Zhi Zhan Zhi Shang (The Youth That Ends War)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Kai Bu Liao Kou
Jay Chou Kai Bu Liao Kou

Musica do Cantor: Kai Bu Liao Kou
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Bai Se Feng Che
Jay Chou Bai Se Feng Che

Musica do Cantor: Bai Se Feng Che
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Dui Bu Qi
Jay Chou Dui Bu Qi

Musica do Cantor: Dui Bu Qi
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Chrysanthemum Flower Bed
Jay Chou Chrysanthemum Flower Bed

Musica do Cantor: Chrysanthemum Flower Bed
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Ye Qu [Nocturne]
Jay Chou Ye Qu (Nocturne)

Musica do Cantor: Ye Qu (Nocturne)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Istanbul
Jay Chou Istanbul

Musica do Cantor: Istanbul
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Xin Qing [Starry Mood]
Jay Chou Xin Qing (Starry Mood)

Musica do Cantor: Xin Qing (Starry Mood)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Ni Bi Cong Qian Kuai Le
Jay Chou Ni Bi Cong Qian Kuai Le

Musica do Cantor: Ni Bi Cong Qian Kuai Le
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Jian Dan Ai
Jay Chou Jian Dan Ai

Musica do Cantor: Jian Dan Ai
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Ai Qing Xuan Ya [Love's Cliff]
Jay Chou Ai Qing Xuan Ya (Love's Cliff)

Musica do Cantor: Ai Qing Xuan Ya (Love's Cliff)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Jiang Jun [Checkmate]
Jay Chou Jiang Jun (Checkmate)

Musica do Cantor: Jiang Jun (Checkmate)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Snail
Jay Chou Snail

Musica do Cantor: Snail
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Shuang Jie Gun
Jay Chou Shuang Jie Gun

Musica do Cantor: Shuang Jie Gun
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Simple Love
Jay Chou Simple Love

Musica do Cantor: Simple Love
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Hou Che Dao Wei Qu [Where is the Train Going]
Jay Chou Hou Che Dao Wei Qu (Where is the Train Going)

Musica do Cantor: Hou Che Dao Wei Qu (Where is the Train Going)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Jie Kou [Excuse]
Jay Chou Jie Kou (Excuse)

Musica do Cantor: Jie Kou (Excuse)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Yi Lu Xiang Bei [All The Way North]
Jay Chou Yi Lu Xiang Bei (All The Way North)

Musica do Cantor: Yi Lu Xiang Bei (All The Way North)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Tong Yi Zhong Diao Diao [Same Kind of Tune]
Jay Chou Tong Yi Zhong Diao Diao (Same Kind of Tune)

Musica do Cantor: Tong Yi Zhong Diao Diao (Same Kind of Tune)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Cai Hong
Jay Chou Cai Hong

Musica do Cantor: Cai Hong
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Dao Xiang
Jay Chou Dao Xiang

Musica do Cantor: Dao Xiang
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Mai Ya Tang [Maltose]
Jay Chou Mai Ya Tang (Maltose)

Musica do Cantor: Mai Ya Tang (Maltose)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3
Compositor: Composer: Jay Chou Lyricist: Vincent Fong

Download da música

Gei Wo Yi Shou Ge De Shi Jian [Spare Me The Time Of A Song]
Jay Chou Gei Wo Yi Shou Ge De Shi Jian (Spare Me The Time Of A Song)

Musica do Cantor: Gei Wo Yi Shou Ge De Shi Jian (Spare Me The Time Of A Song)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Ti Tian [Rice Fields]
Jay Chou Ti Tian (Rice Fields)

Musica do Cantor: Ti Tian (Rice Fields)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Wai Po [Grandma]
Jay Chou Wai Po (Grandma)

Musica do Cantor: Wai Po (Grandma)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Golden Armor
Jay Chou Golden Armor

Musica do Cantor: Golden Armor
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Che
Jay Chou Che

Musica do Cantor: Che
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Bu Neng Shuo De Mi Mi
Jay Chou Bu Neng Shuo De Mi Mi

Musica do Cantor: Bu Neng Shuo De Mi Mi
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Wo De Di Pan [My Territory]
Jay Chou Wo De Di Pan (My Territory)

Musica do Cantor: Wo De Di Pan (My Territory)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Yin Di an Na Lao Ban Jiu [Indian Old Bird]
Jay Chou Yin Di an Na Lao Ban Jiu (Indian Old Bird)

Musica do Cantor: Yin Di an Na Lao Ban Jiu (Indian Old Bird)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Drifting
Jay Chou Drifting

Musica do Cantor: Drifting
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Shan Hu Hai [Coral Sea]
Jay Chou Shan Hu Hai (Coral Sea)

Musica do Cantor: Shan Hu Hai (Coral Sea)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3
Compositor: Composer: Jay Chou Lyricist: Vincent Fong

Download da música

Huo Yuan Jia
Jay Chou Huo Yuan Jia

Musica do Cantor: Huo Yuan Jia
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3
Compositor: Jay Chou

Download da música

Ni Ting De Dao [You Can Hear]
Jay Chou Ni Ting De Dao (You Can Hear)

Musica do Cantor: Ni Ting De Dao (You Can Hear)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Wei Lian Gu Bao
Jay Chou Wei Lian Gu Bao

Musica do Cantor: Wei Lian Gu Bao
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Shanghai, 1943
Jay Chou Shanghai, 1943

Musica do Cantor: Shanghai, 1943
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Capricorn
Jay Chou Capricorn

Musica do Cantor: Capricorn
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Stranded [Ge Qian]
Jay Chou Stranded (Ge Qian)

Musica do Cantor: Stranded (Ge Qian)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Ting Ma Ma De Hua [Listen To Mama's Words]
Jay Chou Ting Ma Ma De Hua (Listen To Mama's Words)

Musica do Cantor: Ting Ma Ma De Hua (Listen To Mama's Words)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Lan Se Feng Bao [Blue Storm]
Jay Chou Lan Se Feng Bao (Blue Storm)

Musica do Cantor: Lan Se Feng Bao (Blue Storm)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3
Compositor: Composer: Jay Chou Lyricist: Vincent Fong

Download da música

Bu La Ge Guang Chang [Feat. Jolin Tsai]
Jay Chou Bu La Ge Guang Chang (Feat. Jolin Tsai)

Musica do Cantor: Bu La Ge Guang Chang (Feat. Jolin Tsai)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Dou Niu [Bullfight]
Jay Chou Dou Niu (Bullfight)

Musica do Cantor: Dou Niu (Bullfight)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Kun Shou Zhi Dou [Duel of Trapped Beasts]
Jay Chou Kun Shou Zhi Dou (Duel of Trapped Beasts)

Musica do Cantor: Kun Shou Zhi Dou (Duel of Trapped Beasts)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Yi Fu Zhi Ming [In the Name of the Father]
Jay Chou Yi Fu Zhi Ming (In the Name of the Father)

Musica do Cantor: Yi Fu Zhi Ming (In the Name of the Father)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Hui Dao Guo Qu [Back to The Past]
Jay Chou Hui Dao Guo Qu (Back to The Past)

Musica do Cantor: Hui Dao Guo Qu (Back to The Past)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Fen Lie [Split]
Jay Chou Fen Lie (Split)

Musica do Cantor: Fen Lie (Split)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Ni Lin [Reverse Scale]
Jay Chou Ni Lin (Reverse Scale)

Musica do Cantor: Ni Lin (Reverse Scale)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Lang Man Shou Ji [Romantic Handphone]
Jay Chou Lang Man Shou Ji (Romantic Handphone)

Musica do Cantor: Lang Man Shou Ji (Romantic Handphone)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3
Compositor: Composer: Jay Chou Lyricist: Vincent Fong

Download da música

Gui Ji
Jay Chou Gui Ji

Musica do Cantor: Gui Ji
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Ye Ye Pao De Cha [Grandfather's Tea]
Jay Chou Ye Ye Pao De Cha (Grandfather's Tea)

Musica do Cantor: Ye Ye Pao De Cha (Grandfather's Tea)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Ye De Di Qi Zhang [Twinlight's Chapter Seven]
Jay Chou Ye De Di Qi Zhang (Twinlight's Chapter Seven)

Musica do Cantor: Ye De Di Qi Zhang (Twinlight's Chapter Seven)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3
Compositor: Jay Chou

Download da música

Tornado
Jay Chou Tornado

Musica do Cantor: Tornado
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3
Compositor: Vivian Hsu

Download da música

An Hao [The Signal]
Jay Chou An Hao (The Signal)

Musica do Cantor: An Hao (The Signal)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Dong Feng Po [East Wind Breaks]
Jay Chou Dong Feng Po (East Wind Breaks)

Musica do Cantor: Dong Feng Po (East Wind Breaks)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Hei Se Mao Yi [Black Sweater]
Jay Chou Hei Se Mao Yi (Black Sweater)

Musica do Cantor: Hei Se Mao Yi (Black Sweater)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3
Compositor: Composer: Jay Lyricist: Jay Chou

Download da música

Long Quan [Dargon Fist]
Jay Chou Long Quan (Dargon Fist)

Musica do Cantor: Long Quan (Dargon Fist)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Fa Ru Xue [Hair Like Snow]
Jay Chou Fa Ru Xue (Hair Like Snow)

Musica do Cantor: Fa Ru Xue (Hair Like Snow)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3
Compositor: Composer: Jay Chou Lyricist: Vincent Fong

Download da música

Fan Fang Xiang De Zhong [Counter Clockwise]
Jay Chou Fan Fang Xiang De Zhong (Counter Clockwise)

Musica do Cantor: Fan Fang Xiang De Zhong (Counter Clockwise)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Long Juan Feng [Tornado]
Jay Chou Long Juan Feng (Tornado)

Musica do Cantor: Long Juan Feng (Tornado)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Si Mian Chu Ge [Attacked from All Sides]
Jay Chou Si Mian Chu Ge (Attacked from All Sides)

Musica do Cantor: Si Mian Chu Ge (Attacked from All Sides)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Hong Chen Ke Zhan
Jay Chou Hong Chen Ke Zhan

Musica do Cantor: Hong Chen Ke Zhan
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Yuan You Hui [Garden Festival]
Jay Chou Yuan You Hui (Garden Festival)

Musica do Cantor: Yuan You Hui (Garden Festival)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Ta De Jie Mao [Her Eyelashes]
Jay Chou Ta De Jie Mao (Her Eyelashes)

Musica do Cantor: Ta De Jie Mao (Her Eyelashes)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Mi Lan De Xiao Tie Jiang [Blacksmith of Milan]
Jay Chou Mi Lan De Xiao Tie Jiang (Blacksmith of Milan)

Musica do Cantor: Mi Lan De Xiao Tie Jiang (Blacksmith of Milan)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Duan Le De Xuan
Jay Chou Duan Le De Xuan

Musica do Cantor: Duan Le De Xuan
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Coward
Jay Chou Coward

Musica do Cantor: Coward
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Qian Li Zhi Wai
Jay Chou Qian Li Zhi Wai

Musica do Cantor: Qian Li Zhi Wai
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Feng [Maple]
Jay Chou Feng (Maple)

Musica do Cantor: Feng (Maple)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3
Compositor: Composer: Jay Chou Lyricist: Devon

Download da música

Yi Fu Zhi Ming
Jay Chou Yi Fu Zhi Ming

Musica do Cantor: Yi Fu Zhi Ming
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3
Compositor: Huang Jun Lang

Download da música

Ai Zai Xi Yuan Qian [Love Before The Century]
Jay Chou Ai Zai Xi Yuan Qian (Love Before The Century)

Musica do Cantor: Ai Zai Xi Yuan Qian (Love Before The Century)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música

Ke Ai Nu Ren [Adorable Woman]
Jay Chou Ke Ai Nu Ren (Adorable Woman)

Musica do Cantor: Ke Ai Nu Ren (Adorable Woman)
Gênero da música: Pop
Formato de Audio: Mp3

Download da música